Ferramentas para docentes

Recursos #ESR

GUÍAS DIDÁCTICAS DE LIBRE USO

Contos

Obradoiro de radio

Contos

Obradoiro de TV

Contos

Diccionarios audiovisuais

Obradoiro Stop Motion

Obradoiro de Stop Motion

MATERIAIS DISPOÑIBLES BAIXO DEMANDA

Contos

Contos

Contos

Historias que contan

Obradoiro Stop Motion

Axenda escolar feminista

Contos

Trivial feminista

Obradoiro Stop Motion

Mira ti

Contos

A muller no Sur

Contos

De profesión cidadáns/cidadás

Obradoiro Stop Motion

Na procura do desenvolvemento